• 1
 • 2
 • 3
 • 4

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ös megalakulása óta támogatja a személyközpontú szemlélet terjedését különböző pályázatok, projektek segítségével. Tevékenységünk a közoktatás fejlesztését célzó projektek, szakmai fórumok szervezése, a civil szervezetek fejlesztése és az e-learning tananyagok kidolgozása köré csoportosul. A szociális kompetenciák fejlesztése, mint alaptevékenység, a névadó Carl Rogers értékeinek továbbadását és a hazai oktatási rendszerbe való beágyazását tűzi ki célul. Szakértői csapatunk egy része tanító pedagógus, más részük kutató, tréner, pszichológus és egyetemi tanár. Sokszínű csapatunk lehetővé teszi, hogy a tudományos kutatás és a pedagógia társterületeinek eredményeit becsatornázzuk az oktatás és a tehetséggondozás világába.
Legfőbb, és egyben állandó projektünk a Rogers Akadémia, amelyben élménypedagógiai eszközökkel, személyes mentorálással támogatjuk a középiskolás korú fiatalokat a középiskola sikeres elvégzésében. Olyan fiatalokkal dolgozunk, akik valamiért megakadtak a hagyományos oktatásban, elvesztették magukba vetett hitüket, motivációjukat, nagyrészt sajátos nevelési igényük miatt magántanulói státuszban vannak. Ezeknek a fiataloknak nyújtunk napközbeni programokat, segítséget a felkészüléshez és a felzárkózáshoz.

 

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

A Junior Achievement Magyarország a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 országában 9,7 millió fiatalt képez évente. A JAM közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. Küldetésünk, hogy a felnövekvő generáció sikeres felnőtté, a társadalom aktív, hasznos tagjává válásának elősegítése; elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a fiataloknak a vállalkozások szerepéről, a piacgazdaság működéséről, és a gazdaság saját jövőjükre gyakorolt hatásáról.

Junior Achievement Hungary

Karunk hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

A társadalmi és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt.

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

 

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását. A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson.

 

Szegedi Tudományegyetem

People

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39